Aşil Tendiniti Aşil Tendinopatisi

Aşil tendiniti

Dizden başlayıp arkadan topuk kemiğine kadar uzanan gastroknemius ve soleus kaslarının ortak tendonu olan Aşil tendonu, vücutta en fazla yüke maruz kalan, en güçlü tendondur. Bir insan koşarken aşil tendonuna vücut ağırlığının 11 katı kadar yük biner. Bu nedenle yanlış antrenman teknikleri, sert zeminlerde spor yapmak veya yanlış ayakkabı tercihleri gibi sebepler aşil tendonuna aşırı yük binmesine sebep olur. Bu aşırı yüklere uzun süre maruz kalan tendonun iç yapısında değişiklikler ve bozulmalar başlar. Normalde bir zar içinde hareket eden Aşil tendonunun ileri geri hareketini kolaylaştırmak ve tendonu beslemek için bu zarın içinde bir miktar sıvı bulunur. Aşil tendonunun aşırı zorlandığı durumlarda bu sıvıda artış olur ve tendon, tendon kılıfı içinde sıkışmaya başlar.

Aşil tendiniti nedir?
Tendonun iç yapısındaki bu değişiklikler ve etrafında olan sıvı artışına aşil tendinopatisi (aşil tendiniti) denir. Şikayetler başladıktan sonraki ilk iki hafta içinde aşil tendiniti tanısı konabilirse buna akut aşil tendiniti veya aşil tendinopatisi denir. Akut aşil tendiniti tedavisi, geç teşhis edilen veya şikayetlerin altı haftadan uzun zamandır sürdüğü kronik aşil tendinitine göre nispeten daha kolaydır.

Aşil tendiniti için risk faktörleri

• Hastaya bağlı:
o Kilo
o Erkek cinsiyet
o Aşil esnekliğinin azalması
o Pes kavus (yüksek ayak kavisi)
o Ayak bileği hareketlerinde kayıp
o Metatarsus adduktus, ön ayakta varus
o Bazı ilaçlar(celecoxib, kinolonlar)
o MMP4 geni
o Dış çevreye bağlı:
o Aşırı kullanma
o Yanlış idman teknikleri veya idman tekniklerinde değişiklik
o Yanlış ayakkabı
o Sert, kaygan zemin

Aşil tendiniti belirtileri

Aşil tendiniti’nin ana belirtisi aşil tendonu üstünde ağrıdır. Aşil tendonu yapışma yeri veya birkaç santim üzerinde ağrı oluşur. Ağrı ilk başlarda aktivite sonrası olurken, durum ilerledikçe günlük hayatta sürekli hissedilir veya istirahat ağrısı şekline dönüşür. Aşil tendiniti’nin diğer belirtileri şişlik, kızarıklık, sabahları olan katılık ve spor performansında düşmedir.

Aşil tendiniti Tedavisi

Aşil tendiniti tedavisi yüzde 70 ameliyatsız olarak yapılabilirken, bazı hastalarda ameliyat gereklidir. Aşil tendiniti tedavisinde eksantrik egzersizler, germe egzersizleri, bazı ilaçlar, ses dalgası tedavisi (ESWT), düşük akımlı lazer, topuk yükseltici, ortezler ve bazı enjeksiyonlar kullanılabilir. Aşil tendiniti aşırı kullanmaya ve zorlamaya bağlı meydana geldiği için aktivite kısıtlaması da tedavinin bir parçasıdır.

Aşil tendiniti tedavi edilmezse

Aşil tendiniti’nin tedavisi gecikir veya tedavi edilmez ise, kronikleşir ve tedavisi çok güçleşir.

Aşil tendiniti fizik tedavi

Aşil tendiniti fizik tedavi her hastaya uygun bir program şeklinde ayrı planlanarak verilmelidir. Altı ay boyunca fizik tedaviye yanıt vermeyen hastalarda cerrahi gerekebilir.