Morton Nöroma

Morton Nöroma

Ayakta her parmağa giden iki duyusal sinir vardır . Bunlar parmakların her iki yanın da olurlar. Bazen bu sinir dallarında kalınlaşma meydana gelir. Kalınlaşan sinir dallarının tarak kemiklerinin arasından geçtiği yolda kemikler tarafında sıkışması ve bunun sonucunda oluşan ağrılı duruma Morton Nöroma hastalığı denir.

Morton Nöroma nedir

Morton Nöroma aslında bir sinir sıkışması durumuna Morton Nöroma nedir için cevaptır.
Nöroma kelime anlamı ile iyi huylu kemik tümörü demektir, ancak burada tümör büyüyen ve genişleyen sinir dokusunu tarif etmek için kullanılmıştır gerçekte bir kitledir ancak kanser değildir.

Morton Nöroma Belirtileri

Özellikle dar ayakkabı giyildiği zaman parmaklarda ağrı, ayak altında bir bilye kitle varmış hissi, etkilenen parmaklarda ezilmişlik hissi , zaman zaman da uyuşma oluşabilir. Ağrılar genellikle 3. ,4. veya 2.parmak civarında olur. Aynı anda iki ayakta da morton nöroma meydana gelebilir. Rahatsızlığın ilk evrelerinde topuklu ayakkabı , dar ayakkabı giyildiğinde ortay çıkan bu rahatsızlıklar zaman ilerledikçe her ayakkabı ile oluşmaya başlar.

Morton nöromanın oluş sebebi bilinmemekle birlikte kadınlarda 10 kat daha fazla görülür.

Morton Nöroma Tanısı

Morton nöromanın tanısı muayene ile konur. Tanıda manyetik rezonans (MR) görüntülemeden de yararlanılabilir. Morton nöroma tanısın tek başına MR ile konmaz , MR yardımcı bir yöntemdir. MR, kontrastlı veya kontrastsız çekilebilir.

Morton Nöroma Tedavisi

Morton nöroma tedavisi öncelikli olarak ağrıya yöneliktir. Ağrının ortadan kalması için ayakkabı modifikasyonları veya morton nöroma için özel tabanlıklar kullanılabilir. Topuklu ve dar ayakkabılardan kaçınmak gerekir. Morton nöroma için bilimsel anlamda bitkisel bir tedavi yoktur. Morton nöroma ağrısını enjeksiyonlar ile geçici bir süre de olsa geçirmek mümkün olabilir. Morton nöromanın fizik tedavi ile tedavisi yoktur.

Morton nöromanın ameliyatsız tedavisi olsa da kalıcı tedavisi ancak ameliyat ile mümkündür. Çünkü mekanik olarak sıkışan bir kitle vardır ve ancak ortamdan uzaklaştırılması ile şikayetler kalıcı olarak geçerler.

Morton Nöroma Ameliyatı

Morton nöroma ameliyatı bir yumuşak doku ameliyatıdır. Ameliyat kısa süren kanaması az ve ağrısız bir ameliyattır.

Morton nöroma ameliyatı sonrası

Morton nöroma ameliyatı sonrası özel bir ayakkabı kullanmak gerekir. 4-8 hafta kadar. 4-8 haftadan sonra spor ayakkabı giymek mümkün olur. Geçici bir süre parmaklarda his kaybı oluşabilir ancak 6 ay içinde bu durum ortadan kalkar.